Operațiunea Paragraf

Editura Paralela 45, o editură pentru generații

 

Editura Paralela 45 lansează, în cadrul operațiunii Paragraf, Campania Prima dragoste.

 Campania Prima dragoste se va desfășura în două etape.

 1.  Prima etapă: 15 octombrie – 25 noiembrie 2022
 2. A doua etapă: 16 ianuarie – 10 aprilie 2023

 

 • Prima etapă a campaniei, cea de toamnă, a început deja şi se va încheia cu defilarea cărţilor, a autorilor şi a câștigătorilor concursului pe 10 decembrie 2022, la Târgul de Carte Gaudeamus de la București, unde vom anunța câștigătorii și vom înmâna premiile.
 • A doua etapă a campaniei va începe pe ianuarie 2023 şi se va încheia pe 10 aprilie 2022. Pentru detalii, vă invităm să urmăriți blogul Editurii Paralela 45.

 

 • Premii

Cele mai bune texte înscrise în concurs vor fi răsplătite cu premii în bani, după cum urmează:

 • Locul 1: 1000 de lei
 • Locul 2: 700 de lei
 • Locul 3: 500 de lei
 • Mențiune 1: 200 de lei
 • Mențiune 2: 200 de lei
 • Mențiune 3: 200 de lei
 • Mențiune 4: 200 de lei

 

 • Juriul care va alege câştigătorii concursului este format din:
 • Camelia Burcioiu, General Manager al Editurii Paralela 45
 • Diana Iepure, scriitoare, coordonatoarea colecţiei „Prima dragoste”
 • Cătălina Bălan Zmyslowski, scriitoare, director de marketing și PR al Editurii Paralela 45

 

Despre Campanie

Elevii de gimnaziu și de liceu din România și din Republica Moldova sunt invitați să participe, în cadrul Campaniei Prima dragoste, la un concurs de scriere creativă, urmând ca cei mai buni dintre concurenți să fie invitați la o serie de activități, workshopuri și întâlniri cu autorii (în format fizic, hibrid sau online, în funcție de localitățile din care vor proveni participanții).

Elevii participanți vor avea ocazia să discute cu scriitorii atât despre romanele din colecție, cât și despre problemele care îi frământă: dragostea, prietenia, relațiile cu părinții și profesorii, provocările de zi cu zi și felul în care generațiile pot comunica pe teme sensibilie, inclusiv prin intermediul literaturii contemporane.

Prima etapă a Campaniei Prima dragoste va fi lansată oficial în cadrul Întâlnirii cu autorii colecției, din 15 octombrie 2022, la Librăria Cărturești Verona.

Detaliile referitoare la întâlnirile cu scriitorii vor fi stabilite de comun acord în urma selectării celor mai bune lucrări din concurs și a decernării premiilor. Participarea la aceste workshopuri va fi deschisă în limita a 15 locuri pentru fiecare workshop, și nu se va limita exclusiv la câștigătorii concursului. Numărul workshopurilor va fi stabilit în urma înscrierilor în concurs (maxim 5).

Despre concurs

Tinerii care doresc să se implice în acest proiect vor trimite pe adresa primadragoste@edituraparalela45.ro  o scurtă scrisoare adresată unui personaj din romanele colecţiei „Prima dragoste” sau direct unui autor și/sau o scurtă recenzie a unuia dintre romanele colecției.  

Cine se poate înscrie în concurs:

 • Concursul este dedicat tuturor elevilor de gimnaziu și de liceu, din România și din Republica Moldova, care au împlinit vârsta de 15 ani.
 • Participarea la concurs presupune prezența cu un cont personal pe platformele Instagram și/sau TikTok.

Condiții de participare:

 • Elevii participanți se vor abona la paginile de TikTok și Instagram ale Editurii Paralela 45.
 • Concurenții vor crea conținut pe Instagram și/sau TikTok (postare, story și/sau reel) și vor eticheta editura
 • Fiecare postare pe social media va fi însoțită de următoarele #taguri: #EdituraParalela45 #PrimaDragoste #OperațiuneaParagraf.

Rezultatele primei etape

 1. Scrisorile si recenziile vor fi publicate, pe măsură ce vor fi primite, pe blogul Editurii Paralela 45, precizându-se numele autorului acestora și școala în care învață.
 2. Un juriu, compus din Camelia Burcioiu, General Manager al Editurii Paralela 45, Diana Iepure, coordonatoarea colecției „Prima dragoste” și Cătălina Bălan, directorul de marketing al editurii, vor selecta cele mai reușite rezenzii și scrisori. Acestea vor fi publicate într-o broșură dedicată exclusiv campaniei, care va fi lansată în cadrul Târgului de carte Gaudemus 2022.
 3. Câstigatorii vor fi anunțati pe 10 decembrie 2022, în timpul unui eveniment dedicat, la standul Editurii Paralela 45 din cadrul Târgului de Carte Gaudeamus de la București.
 4. Autorii celor mai reușite recenzii și scrisori vor fi invitați să vorbească la standul Editurii Paralela 45, la Târgul de Carte Gaudeamus 2022.
 5. Autorii celor mai bune lucrări vor avea ocazia să participe la un curs de scriere creativă, susținut de unul dintre autorii colecției.

 

Despre Operațiunea Paragraf

Operațiunea Paragraf este numele de cod al tuturor activităților dedicate consolidării comunității de cititori de toate vârstele ai Editurii Paralela 45. Urmăriți-ne pe paginile noastre de social media, dar și pe blogul nostru pentru a fi la curent cu acțiunile în care vă puteți implica.

Prevederi finale

 • Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi în cadrul Târgului de carte Gaudeamus București (care are loc în perioada 7-11 decembrie, la Romexpo), pe site-ul Editurii Paralela 45, precum şi pe conturile de Facebook, Instagram şi TikTok ale editurii.
 • Înscrierea în concurs implică asumarea de către participant a faptului că opera sa este originală, cu excepţia materialelor de domeniu public şi a extraselor din alte lucrări care au fost incluse, cu permisiunea scrisă a proprietarilor de drept de autor.
 • Editorul va include numele Autorului care îşi înscrie creaţia în concurs pe toată durata campaniei de promovare a colecţiei „Prima dragoste”, scoţându-l în evidenţă pe toate canalele de promovare în care se va derula campania.
 • Înscrierea în concurs presupune acceptarea de către realizatorul creațiilor ca numele său să fie făcut public în campaniile de promovare a colecţiei „Prima dragoste”.
 • Cunoscând prevederile legislaţiei în materie, Autorul sau reprezentantul legal al autorului (părinte sau tutore) declară că este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Editor în scopul derulării concursului şi a campaniei de promovare a colecţiei de ficţiune „Prima dragoste”.
 • Participanţii la concurs permit Editurii Paralela 45 să includă creaţiile pe care aceştia le înscriu în competiţie în campanii de promovare publice, pe reţelele de socializare, pe site-ul şi blogul editurii, precum şi pe platforme online de promovare a conținuturilor cu caracter cultural.

 

Protecţia Datelor Personale

Prin participarea la concursul de creaţie „Prima dragoste”, participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea concursului sau a operatorului de marketing direct/colaborator al Organizatorului.

Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email, instituția de învățământ, vârsta, clasa, specializarea și/sau, după caz, imaginea participantului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunța public numele participaților câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

De asemenea, organizatorul informează participanţii că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SOCIETATEA EDITURA PARALELA 45 S.R.L.

În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

Dreptul de acces la date. Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

 • informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • informaţii asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

Dreptul de intervenţie asupra datelor. Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terţi cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform celor de mai sus, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de opoziţie. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Orice persoană are dreptul de a cere și de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, c) dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a). Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații: a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim; b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiţiei. Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.

Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,  în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

De asemenea, câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris consimțământul expres şi neechivoc că imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea concursului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispoziţiile Legii 677/2001. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.

Dreptul de participare la concurs – Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi îndreptățit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinților sau al tutorelui său legal, iar în cazul în care câștigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situații decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptățit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal. Părintele sau tutorele va semna o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

Angajații Editurii Paralela 45, ai celorlalți organizatori implicați în procesul de selecție și premiere, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora nu pot participa la acest concurs.

Nu vor fi considerate ca participări valide: a) completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate; b) în care completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane; c) care contin mesaje cu caracter obscen sau injurios; d) care conțin modificări ale datelor completate.

Organizatorii concursului își rezervă drepturile de a nu promova pe canalele online și offline ale Editurii Paralela 45 materiale de o valoare artistică și estetică îndoielnică.

 

Încetarea Concursului. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

 1. în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare;
 2. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin mijloace de publicitate, cu minimum 3 zile înainte de încetare;
 3. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect;
 4. în caz de faliment, lichidare a Organizatorului.

 

Litigii. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului din Pitești, Bd. Republicii, nr. 148, Etaj 4, Județ Argeș, Tel. 0248 214533, Email: office@edituraparalela45.ro, Fax: 0248 214533, până cel târziu la publicarea rezultatelor concursului. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Romania.