Concurs de creaţie video „Prima dragoste”, adresat elevilor de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureşti

15 octombrie – 10 decembrie

REGULAMENT

Editura Paralela 45[1] lansează în 2022 o nouă colecţie de ficţiune, adresată publicului tânăr. Colecţia se numeşte „Prima dragoste” şi cuprinde, într-o primă etapă, romanele a cinci scriitori contemporani români, care tratează în stiluri unice, cu autenticitate şi aproape de interesele publicului tânăr, teme precum dragostea, libertatea, prietenia, devotamentul, maturizarea psihologică şi sexuală etc. „Prima dragoste” este o colecţie de cărţi despre dragoste, aşa cum şi-ar fi dorit scriitorii să citească atunci când erau liceeni.

Concursul de creaţie video „Prima dragoste” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt, prin act adiţional la prezentul regulament.

Una dintre misiunile strategice ale Editurii Paralela 45 este creşterea cititorilor de mâine, cu accent asupra dezvoltării comunităților de cititori începând cu clasele primare şi până la absolvirea liceului. De aceea, pentru a demara campania de promovare a colecţiei „Prima dragoste”, ne-am propus să organizăm un concurs de creaţie video adresat tinerilor talentaţi din cadrul Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”.

Scopul concursului: realizarea de materiale video scurte (între 15 secunde şi 3 minute), în tehnici la alegerea participanţilor, pentru a promova una dintre cele 5 cărţi ale colecţiei. Videoclipurile vor fi destinate cu prioritate promovării online, pe platformele de Facebook, Instagram, TikTok şi Youtube ale Editurii Paralela 45.

 • Concursul este dedicat tuturor elevilor care au împlinit vârsta de 15 ani.
 • Fiecare elev înscris în concurs va putea alege, pe baza unui rezumat/fragment furnizat de către editură, unul dintre cele 6 romane ale colecţiei pentru care să creeze videoclipul de promovare. Fiecare elev poate alege un singur roman. Dacă mai mulţi elevi aleg să creeze un video pentru acelaşi roman, vom selecta fragmente diferite pentru fiecare dintre înscrişi, pe baza cărora să fie realizate creaţiile video.
 • După înscrierea în concurs, elevul va primi rezumatul romanului, precum şi un fragment din acesta, pe baza căruia să realizeze proiectul video.
 • Toate filmuleţele înscrise în competiţie vor fi promovate pe canalele de social media ale Editurii Paralela 45.

 

Beneficii dedicate elevilor care se înscriu în concurs şi profesorilor organizatori

 • Cele mai bune 3 filmuleţe vor fi răsplătite cu premii în bani.
 • Autorii celor mai apreciate 10 filmuleţe vor fi răsplătiţi cu întreaga colecţie de romane.
 • Elevii care se înscriu în concurs vor fi recunoscuţi ca parteneri ai proiectului de promovare a colecţiei „Prima dragoste” şi vor primi o adeverinţă de colaborare cu editura care să ateste acest lucru.
 • Profesorii care ne vor ajuta în diseminarea informaţiilor şi în organizarea concursului vor fi, de asemenea, recunoscuţi drept parteneri oficiali ai proiectului şi vor primi o adeverinţă de recunoaștere a implicării lor.
 • După încheierea concursului, Editura Paralela 45 se angajează să organizeze un atelier interactiv dedicat elevilor înscrişi în concurs, cu autorii celor şase romane din colecţia „Prima dragoste”, pentru a discuta despre scriitură, scriere creativă şi legătura dintre arta scrisului şi artele vizuale. Elevii vor avea ocazia, astfel, să-i cunoască pe cei 5 autori cu care demarează colecţia „Prima dragoste” şi să interacţioneze direct cu aceştia.

 

Premii, jurizare şi criteriile de evaluare

 • Premii

3 cele mai bune filmuleţe din concurs vor fi răsplătite cu premii băneşti, după cum urmează :

 • Locul 1 : 1500 de lei
 • Locul 2 : 1000 de lei
 • Locul 3 : 500 de lei

 

 • Juriul care va alege câştigătorii concursului este format din :
 • Camelia Burcioiu, General Manager al Editurii Paralela 45
 • Laurenţiu Midvichi, artist plastic, coordonatorul identităţii grafice a colecţiei „Prima dragoste”
 • Diana Iepure, scriitoare, coordonatoarea colecţiei „Prima dragoste”

 

Evaluarea filmuleţelor se va face printr-o notare pe o scară de la 1 – 10 de către fiecare membru al juriului, conform următoarelor criterii :

 • originalitate
 • autenticitate
 • nivel tehnic

 

Nota finală a fiecărui filmuleţ se va obţine dintr-o medie a notelor obţinute la fiecare criteriu sus menţionat, din partea fiecăruia dintre cei trei membri ai juriului.

Primele 10 filmuleţe cu cel mai mare punctaj sunt cele care vor fi răsplătite cu întreaga colecţie de cărţi.

 

Regulamentul concursului :

 • Înscrierea în concurs se face printr-un mail la adresa diana.iepure@edituraparalela45.ro  până pe 7 noiembrie. Vă rugăm să menţionaţi în mail numele elevului participant, clasa, numărul său de telefon şi adresa sa de mail.
 • Înscrierea în concurs este considerată validă dacă participantul trimite acordul de participare semnat de către părinți/tutori legali, pentru elevii care sunt încă minori.
 • Materialele video vor fi trimise spre jurizare în perioada 30 octombrie – 27 noiembrie, la diana.iepure@edituraparalela45.ro , prin intermediul platformei de transfer https://wetransfer.com/
 • Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi în cadrul târgului de carte Gaudeamus București (care are loc în perioada 7-11 decembrie la Romexpo), pe site-ul Editurii Paralela 45, precum şi pe conturile de Facebook, Instagram şi TikTok ale editurii.
 • Înscrierea în concurs implică asumarea de către participant a faptului că opera sa este originală, cu excepţia materialelor de domeniu public şi a extraselor din alte lucrări care au fost incluse, cu permisiunea scrisă a proprietarilor de drept de autor.
 • Editorul va include numele Autorului care îşi înscrie creaţia video în concurs pe toată durata campaniei de promovare a colecţiei „Prima dragoste”, scoţându-l în evidenţă pe toate canalele de promovare în care se va derula campania.
 • Înscrierea în concurs presupune acceptarea de către realizatorul creațiilor video ca numele său să fie făcut public în campaniile de promovare a colecţiei „Prima dragoste”.
 • Cunoscând prevederile legislaţiei în materie, Autorul sau reprezentantul legal al autorului (părinte sau tutore) declară că este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Editor în scopul derulării concursului şi a campaniei de promovare a colecţiei de ficţiune „Prima dragoste”.
 • Participanţii la concurs permit Editurii Paralela 45 să includă creaţiile video pe care aceştia le înscriu competiţie în campanii de promovare publice, pe reţelele de socializare, pe site-ul şi blogul editurii, precum şi pe platforme online de promovare a conținuturilor cu caracter cultural.
 • Participanţii la concurs se angajează să nu facă publice elementele care le vor fi furnizate de către Editură în scopul realizării materialelor video de promovare a colecţiei „Prima dragoste” sub nicio formă fără acordul explicit al Editurii.

 

Datele de derulare a concursului :

 • 15  octombrie– 7 noiembrie : înscriere în concurs
 • 30 octombrie – 27 noiembrie : trimiterea materialelor video de către elevii înscrişi în concurs
 • 27 noiembrie – 9 decembrie : jurizare
 • 10 decembrie : anunţul câştigătorilor, la standul Editurii Paralela 45 din cadrul Târgului de carte Gaudeamus București
 • 3 decembrie 2022 – 30 ianuarie 2023 : campania de promovare online a videoclipurilor înscrise în concurs.

 

Acordarea premiilor :

 • Premiile băneşti vor fi acordate prin virament bancar, într-un cont comunicat de către câştigători Editurii Paralela 45, într-un termen de 30 de zile calendaristice de la anunţarea câştigătorilor.
 • Elevii ai căror filmuleţe înscrise în concurs se numără în rândul primelor zece clasate ca punctaj vor primi prin poştă, la adresa pe care o vor comunica Editurii, în termen de 30 de zile de la apariţia pe piaţă a colecţiei.
 • Atelierul interactiv cu scriitorii celor şase volume de proză din cadrul colecţiei „Prima dragoste” va avea loc la o dată fixată de comun acord cu scriitorii şi elevii participanţi, până la data de 30 iulie 2023.

 

Protecţia Datelor Personale

Prin participarea la concursul de creaţie video „Prima dragoste”, participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea concursului sau a operatorului de marketing direct/colaborator al Organizatorului.

Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, numar de telefon, email, institutia de învățământ, vârsta, clasa, specializarea și/sau după caz, imaginea participantului.

Organizatorul işi rezervă dreptul de a anunta public numele participantilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SOCIETATEA EDITURA PARALELA 45 S.R.L.

În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

Dreptul de acces la date. Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • informaţii asupra posibilitătii de a consulta registrul de evidentă a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

Dreptul de intervenţie asupra datelor.Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate conform celor de mai sus, dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de opoziţie. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine: a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a). Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii: a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim; b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiţiei. Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucraride date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.

Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,  în situatia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris consimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu Dispoziţiile Legii 677/2001. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.

Dreptul de participare la concurs – Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal. Parintele sau tutorele va semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea minorului la prezenta campanie.

Angajații Editurii Paralela 45, ai celorlalți organizatori implicați în procesul de selecție și premiere, sotul/sotia, rudele si afinii de gradul I pana la gradul IV inclusiv ale acestora nu pot participa la acest concurs. 9.4.

Nu vor fi considerate ca participari valide: a. completarea datelor personale cu date partiale ori cu date false sau eronate; b. in care completarea datelor personale (de identitate si de contact) se face prin folosirea altor litere decat cele specifice alfabetului latin si/sau a altor cifre decat cifre arabe si/sau romane; c. care contin mesaje cu caracter obscen sau injurios; d. care contin modificari ale datelor completate.

Încetarea Concursului. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

 1. în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare.
 2. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin mijloace de publicitate, cu minim 3 zile înainte de incetare.
 3. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului âsă presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
 4. In caz de faliment, lichidare a Organizatorului.

Litigii. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului din Pitesti, Bd. Republicii, nr. 148, Etaj 4, Județ Argeș, Tel. 0248 214533, E-mail: office@edituraparalela45.ro, Fax: 0248 214533, până cel târziu la publicarea rezultatelor concursului. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Romania.

[1] SOCIETATEA EDITURA PARALELA 45 S.R.L, cu sediul social în Romania, Județul Arges, Pitesti, Bd. Republicii, nr. 148, Etaj 4, CUI RO6494981, societate înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J03/1862/1994, reprezentată legal de administrator Burcioiu Camelia, Tel. 0248 214533, E-mail: office@edituraparalela45.ro, Fax: 0248 214533.

Autor: Editura Paralela 45