Cristina Paşcanu / Kooperativa Poetică – Volumul unei voci concitate de starea de delabrare la care a ajuns societatea: „Civilizaţii” de Olga Ştefan

 

După ce Olga Ștefan a publicat Toate ceasurile (Editura Vinea, 2006), Saturn, zeul (Editura Charmides, 2016), Charles Dickens (Editura frACTalia, 2017), în 2020 apare la Editura Paralela 45 un volum manifest: Civilizații. În acesta, eul penalizează ignoranța autorităților, incorectitudinea, inechitatea, egolatria, lipsa resurselor, ineficacitatea sistemului, anomia societății, osândirea la sărăcie, lipsa resurselor, trădarea, abandonul și așa numita civilizație.

Înainte de a intra în tornadele afective pe care Olga Ștefan nu doar le zugrăvește, ci le relevă cititorului printr-o introspecție ce se îndreaptă dinspre efecte spre cauze, este necesar să ne îndreptăm atenția către titlul volumului, căci în el se află chintesența tematică ori cheia înțelegerii textului, care la o primă lectură poate părea ermetic.

ivilizația se referă (conform dex) la „nivelul de dezvoltare materială și spirituală” al unei societăți dintr-o epocă. De asemenea, a fi civilizat presupune „un trai de viață ridicat” și, în aceeași vreme, să fii civilizat cere să ai amenitate, bunăvoință, politețe față de un celălalt. Din câmpul lexical al cuvântului civilizație nu poate lipsi orașul. Astfel, acrimonia elegantă, prezentă încă din titlu, domină întreaga lirică a volumului:

„demnitatea să nu admiți purgatorii, zone tampon./ demnitatea să-ți urăști corpul ca pe aproapele care nu-i pe aproape nicicum”.

Citiți articolul complet pe citestema.ro  

  • fotografie preluată de pe citestema.ro

Autor: Cristina Paşcanu