Examenul de titularizare se susține anual în România pentru obținerea unui post în învățământ și are ca scop selectarea unor educatori competenți, deopotrivă capabili și motivați. Examenul are loc la mijlocul lunii iulie și la el pot participa atât cei care au absolvit facultatea, cât și cei care au terminat liceul pedagogic (pentru învățători și educatori).

Proba scrisă de la Titularizare 2024, concursul de angajare în învățământ, are loc pe 17 iulie, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Înscrierea candidaților va începe din 8 mai și va dura până pe 17 mai 2024. Calendarul Concursului de titularizare 2024

Proba scrisă a Examenului de Definitivat 2024 are loc pe 24 iulie, potrivit calendarului oficial. Prima inspecție la clasă s-a susținut până pe 9 februarie 2024, iar cea de-a doua se va susține până pe 31 mai, prevede același calendar. Calendarul Examenului de definitivat 2024

Colecția Pedagogia secolului XXI de la Editura Paralela 45 este una dintre resursele cele mai importante de pe piața românească dedicată profesorilor și educatorilor, o colecție care ține pasul cu actualitatea și cu nevoile reale ale celor care activează în învățământ.

În contextul conteporan, unui profesor i se propune, permanent, redimensionarea relației dintre competențele dobândite pe parcursul formării inițiale și autoperfecționarea solicitată de practica din procesul de învățământ.

Colecția Pedagogia secolului XXI conține, printre alte lucrări din domeniul didactic și pedagogic, culegeri cu teste, sugestii, comentarii și bareme de corectare pentru toți cei  care doresc să participe la concursul național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar.

Lucrările acestea urmăresc însușirea și consolidarea competenţelor necesare susţinerii concursului de titularizare, fiind un suport practic-aplicativ util, care conține testele și rezolvările sau baremele, în funcție de caz, iar la final o serie de anexe care sintetizează aspecte esențiale din domeniul respectiv.

Colectivul de autori este alcătuit din profesori din mediul preuniversitar și universitar, cu experienţă didactică și de participare la concursul de titularizare, atât ca evaluatori, cât și ca propunători de subiecte, sau la evaluările susţinute la Facultatea de Știinţe ale Educaţiei.

Ne dorim ca prin aceste lucrări din colecția Pedagogia secolului XXI Editura Paralela 45 să sprijine cu adevărat creșterea eficienței pregătirii candidaților pentru examene, să ajute la formarea unui profil de educator eficient, dinamic și inovator.  Mult succes tuturor!

 

Titularizare învățământ preșcolar:

Concursul de titularizare – Învăţământ preșcolar.

Lucrarea se adresează celor care doresc ocuparea unui post de educator/institutor/profesor în învățământul preșcolar.

Culegerea conține 10 teste pentru concursul de titularizare, cinci dintre acestea fiind însoțite de rezolvări, iar celelalte cinci fiind însoțite de bareme de corectare.

Titularizare învățământ primar:

Concursul de titularizare. Învățământ primar.

Proba de concurs vizează valorificarea achizițiilor din domeniul limbii și literaturii române, al matematicii, al pedagogiei și corelarea acestora cu domeniul metodicii predării limbii și literaturii române/comunicării în limba română și predării matematicii și explorării mediului în învățământul primar.

 

Titularizare și definitivat – Limba și literatura română:

Concursul de titularizare și examenul de definitivat. Limba și literatura română.

Lucrarea este scrisă de un grup de profesori cu experiență în învățământ, care, cu o abordare coerentă a pregătirii, vin în sprijinul profesorilor suplinitori care doresc ocuparea unui post de profesor, a studenților și absolvenților de filologie care vor să urmeze o carieră în învățământ.

În egală măsură, lucrarea se adresează profesorilor care urmează să susțină examenul de definitivare în învățământ, constituind un sprijin în construirea unui mod de lucru, de rezolvare a itemilor, de sinteze teoretice și de repere în construirea activităților didactice.

 

Titularizare și definitivat – Matematică:

Concursul de titularizare și examenul de definitivat. Matematică. Aspecte științifice și metodologice.

Lucrarea aceasta se adresează profesorilor care doresc să participle la concursul național de titularizare sau la examenul  național de definitivare în învățământ, la disciplina matematică, materialul fiind oganizat în două părți, conform celor două categorii: titularizare și definitivat.

Este un instrument foarte util în pregătirea acestor examene deosebit de importante pentru cariera unui profesor de matematică, acoperind matematica de bază din programele în vigoare, atât prin modelele de subiecte, cât și prin aspectele aferente acestora.

 

Titularizare – Matematică:

Concursul de titularizare. Matematică. Aspecte științifice și metodologice.

Lucrarea se adresează absolvenților Facultății de Matematică și profesorilor suplinitori care doresc să participe la concursul național de titularizare în învățământ.

Materialul este organizat în patru capitole:

Capitolul 1 prezintă programa în vigoare pentru Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la disciplina Matematică și reprezintă fundamentul pe care se construiește programul de pregătire.

Capitolul 2 conține considerații privind elaborarea itemilor de evaluare (clasificare, caracteristici, cerințe).

Capitolul 3 conține 25 de variante/modele de teste pentru concursul de titularizare, însoțite de soluții complete, comentarii și observații metodologice.

Capitolul 4, corelația dintre itemii de evaluare și competențele specifice, reflectă în mare măsură experiența autorilor în abordarea subiectului de metodică.

Autor: Editura Paralela 45